Cleientiaid

 • Adra
 • Ambassador Theatre Group
 • Animated Technologies
 • Association of British Orchestras
 • BBC
 • British Red Cross
 • Busnes Cymru
 • Busnes@LlandrilloMenai
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn
 • Canolfan Mileniwm Cymru
 • Cartrefi Cymunedol Cymru
 • CGGC
 • Comisiwn Etholiadol
 • Comisiynydd yr Iaith Gymraeg
 • CPDS Cymru
 • Cronfa Loteri Fawr
 • Cymwysterau Cymru
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC)
 • Financial Conduct Authority
 • Glandwr Cymru
 • Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn
 • Haia
 • HCR Law
 • Llety Arall
 • Llywodraeth Cymru
 • Menter a Busnes
 • Menter Iaith Môn
 • Menter Môn
 • Mentrau Iaith Cymru
 • Mind
 • Morlais
 • M-SParc
 • Mudiad Meithrin
 • NACRO
 • National Grid
 • National Theatre Wales
 • Opera Cenedlaethol Cymru
 • Pobl Group
 • Rheoleiddiwr Codi Arian
 • Tai Gogledd Cymru
 • TV Licensing
 • Uchelgais Gogledd Cymru
 • Undeb Rygbi Cymru
 • Western Power Distribution
 • Y Brifysgol Agored
 • Ymchwil Canser Cymru